Business Consulting

Förbättra verksamheten och öka affärsnyttan

Vår Business Consulting bygger på branscherfarenheter, förståelse om våra kunders omvärld och utmaningar, gediget tekniskt kunnande och förmåga att leverera lösningar som hjälper ert företag att vara marknadsledande.
Vi hjälper kunder i många branscher – energi, detaljhandel, telekom, offentlig sektor, bank och finans, distribution, tillverkningsindustrin, fordonsindustrin med mera.

Med IT som stöd skapar vi verksamhetsförbättringar i er organisation, produktion och affärsverksamhet.  Det kan handla om allt från att utveckla affärsprocesser till att transformera er IT-plattform.

Tillsammans med er hittar vi innovativa lösningar för strategiska och operativa frågor med målet att skapa värde och affärsnytta.

Det vi erbjuder

Vår erfarenhet och expertis

Vi har en bred kundbas och många goda referenser. Våra erfarenheter gör oss väl lämpade att knyta ihop teknik med affärsprocesser och hjälpa er att skapa ökad affärsnytta. I kraft av vår storlek och ledande position på marknaden, finns vi alltid inom räckhåll och kan leverera både lokal och global kompetens från olika delar av vårt företag.

Klicka här för att läsa mer om Business Consulting på vår globala webbplats