Business Process Services

Vårda dina affärsprocesser – leverera mer med färre resurser

I de flesta branscher är företag under ständig press att leverera mer med färre resurser. Våra affärsprocesser inom Business Process Services (BPS) syftar till att hjälpa våra kunder att minska administrativa och operativa kostnader samt tydliggöra dess kärnverksamhet.

Vårt erbjudande bygger på gediget kunnande kombinerat med teknisk bredd. Vi har verktygen för ökad effektivitet, produktivitet samt affärsanalys. Allt förpackat i en trygg partnerskapsmodell. Vi skräddarsyr lösningar efter våra kunders behov och erbjuder våra samlade erfarenheter från processorienterat arbete. Vi delar med oss av global kunskap såväl som lokal med ett ständigt fokus på våra kunders affärer. Tillsammans jobbar vi för framtida innovation och kontinuerliga förbättringar. Vår strävan är att vara en långsiktig partner och helhetsleverantör.

Vårt erbjudande:

Inkommande dokument och fakturor
CGI stödjer kunder med tjänster som gör mottagandet av dokument och fakturor modernt och effektivt - både från privatpersoner och företag.

Format- och layoutkonvertering
Vi formaterar er data till ett läsligt format för antingen människa eller system. Med tjänsten Hybrid Mail möjliggör vi också för dina medarbetare att skicka fysiska brev med ett klick genom att CGI sköter central utskrift, kuvertering och distribution.

Utgående dokument och fakturor
CGI stödjer kunder med tjänster som gör distributionen av dokument och fakturor modern och effektiv - både till privatpersoner och till företag.

eFaktura via Internetbank
eFaktura är en tjänst som innebär att företag skickar sina fakturor eller kontoutdrag digitalt direkt till sina mottagares Internetbanker. Som nyhet kan nu även företag och enskilda firmor ta emot och betala eFaktura via banken!

Elektronisk identifiering & Elektronisk signatur
Möjligheterna för att kunna identifiera och signera elektroniskt är oändliga och CGI erbjuder marknadens främsta lösningar kring detta.

Elektroniskt arkiv  i CGI:s svenska molntjänst
CGI:s lösning för digital arkivering av dokument och filer heter eArchive. Det är en flexibel funktionstjänst som ger dig större driftssäkerhet och skalbarhet jämfört med om du själv administrerar din arkivlösning. Dessutom slipper du investera i applikationer, servrar, datahallar, säkerhetslösningar, drift och support.

Affärsintegration
CGI har över 20 års erfarenhet av integration (A2A och B2B) som tjänst, där våra kunder på ett säkert sätt delar infrastrukturell miljö för att på så vis dra nytta av en kostnadseffektiv leverans.

Bank- & korttjänster
Vi levererar kort- och betalningstjänster, komplett paketerade för att passa dina verksamhetsbehov. Vi vet vilka motiv och drivkrafter kortkunden har, samtidigt som vi förstår vilka behov och krav som finns i din verksamhet. Vi tar hand om allt från hantering av ansökan och kortutgivning till kundservice och reklamationshantering.

Löneservice
På CGI hanterar vi hela eller delar av våra kunders löneprocess. I vår bastjänst ingår allt som krävs av en standardiserad lönetjänst. Våra tilläggstjänster ger möjlighet att skräddarsy lösning och leverans enligt önskemål.

HR-processen
På CGI har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder med att effektivisera löne-, HR- och ekonomiprocesser. Vi kan ta över hela affärsprocesser, inklusive medarbetare och system. Lösningen består ofta av en kombination av hårdvara, mjukvara och tjänster i en flexibel modell där våra kunder betalar i förhållande till vilka tjänster som utnyttjas.

Klicka här för att läsa mer om Business process services på vår globala webbplats