Company overview

Experience the commitment®

Vi är 72 500 medarbetare i Nord-, Sydamerika, Asien och Europa. Vi erbjuder alla typer av IT-lösningar och IT-tjänster som möjliggör för våra kunder att framgångsrikt utveckla sin verksamhet.
Vårt främsta mål är att ni, våra kunder, ska nå era affärsmål, att våra medarbetare ska ha intressanta och utvecklande jobb och att våra ägare ska få god avkastning på sitt kapital.
Vi levererar resultat.

Grundläggande fakta

  • Vi har 40 år av erfarenhet inom IT
  • Vi är 72 500 medarbetare och har kunder på flera hundra platser i världen
  • Vår modell med närhet till våra kunder är grund för ansvarstagande och goda kundrelationer
  • Vi arbetar globalt med olika kompetenscenter på fyra kontinenter
  • Vår arbetsmetodik är certifierad enligt ISO-9001, vilket innebär vi levererar i tid och, enligt budget
  • Vår kunskap om olika branscher, vårt breda tjänsteutbud och erfarenhet inom IP-lösningar är den bas vi bygger på för att skapa framgång åt våra kunder


CGI Sverige AB

Organisationsnummer: 556337-2191
Styrelsens säte: Stockholm


Huvudkontor i Sverige:

CGI Sverige AB
164 98 STOCKHOLM

Besöksadress:
Torshamnsgatan 24, Kista

Faktureringsadress:
CGI Sverige AB, Skanningsenheten,
Box 50504, 202 50 Malmö

Telefon: +46 (0)8 670 20 00
Fax: +46-8-6702001

VAT: SE556337219101

BG: 5298-0760