Corporate social responsibility

Att agera ansvarsfullt som företag är inte valbart

Det är utgångspunkten för allt vi gör. Frågor kring miljö och socialt ansvarstagande är viktiga både för oss själva och för er som är våra kunder och vi är glada över att se att miljö- och samhällsansvaret blir en allt mer avgörande faktor i våra affärer.

CGI:s lösningar finns överallt i vårt samhälle, utan att du tänker på det och vi är stolta över att vara med och bidra till samhällsutvecklingen. Vi är ett ansvarstagande företag som bryr oss om det samhälle vi lever och verkar i.

Vårt samhällsansvar omfattar:

  • Våra professionella medarbetares hälsa och välbefinnande. På CGI kallas de anställda medlemmar därför att vi har stark känsla av ägarskap och ansvar. Grunden till detta är att medlemmar på CGI uppmuntras till att bli aktieägare via vårt förmånliga aktieägarprogram . 
  • Hållbart partnerskap med våra kunder
  • Att stödja de samhällen vi lever och agerar i.
  • Att arbeta för minskad miljöpåverkan inom vår egen verksamhet, i samarbete med våra leverantörer och genom att leverera hållbara tjänster som stödjer våra kunders hållbarhetsarbete. CGI Sverige är miljöcertifierat enligt ISO14001.
  • Att agera etiskt i alla sammanhang!

Läs gärna vår CSR-policy