Cyber security

Var medveten om riskerna, skydda din verksamhet och arbeta säkert

Företag och myndigheter anpassar sig för att kunna fungera bättre i en allt mer digital värld. Med ökad uppkoppling ökar hoten mot cybersäkerheten. Det går inte att skydda sig mot allt - det finns ingen ”perfekt” säkerhetsnivå, och även de mest omsorgsfulla organisationer kan bli drabbade av dataintrång. Samtidigt kräver medborgare och kunder att deras information är säker.

På CGI ser vi till att bygga in säkerhet i alla aspekter av verksamheten: från infrastruktur och nätverk till mobilappar, utbildning av medarbetare och den kontinuerliga verksamheten. Tillsammans med våra kunder hjälper vi dem att bedöma och analysera potentiella cyberrisker. Vi kan övervaka IT-miljöer realtid, upptäcka hot och se till att nödvändiga lösningar implementeras. Detta bidrar till att säkerställa kontinuerlig verksamhet även under en cyberincident.

På CGI är säkerhet en del av allt vi gör, från granskning och compliance till policyer och arkitektur. Våra erbjudanden omfattar konsulttjänster och utbildning, integration och implementering av säkerhetslösningar samt managerade tjänster.

Samarbetar globalt, agerar lokalt.

Genom vårt globala nätverk av Security Operations Centers (SOC) har vi en total överblick över olika hot tvärs över alla sektorer och geografiska platser. Våra säkerhetsteam identifierar och driftsätter kontinuerligt avancerade lösningar för att upprätthålla infrastrukturer. Vår globala erfarenhet hjälper oss att förutse och hantera nya attacker, och CGI:s förmåga att hjälpa våra kunder reflekterar den här kunskapen.

Vi har ett nära samarbete med internationella säkerhetsorganisationer och standardiseringsorgan. CGI är en av de få leverantörerna som har tre officiellt godkända anläggningar för säkerhetscertifiering– i Kanada, Storbritannien och USA, inklusive vårt CGI Federal Cyber Innovation Lab i världsklass.

Vårt arbete i den privata och offentliga sektorn i hela Nordamerika, Europa samt Asien och Stillahavsområdet, gör att vi är väl insatta i cybersäkerhet utifrån alla aspekter – teknologiska, verksamhetsmässiga och juridiska. Cyberhoten är globala, men behoven varierar lokalt. Som lokal säkerhetspartner har vi kunskap om den lokala miljön och kan snabbt vara på plats för att hantera en incident. Målet med allt vårt arbete är att ge våra kunder sinnesro att fokusera på det viktigaste – göra sina kunder eller medborgarna nöjd och att få verksamheten att utvecklas med lönsamhet. 

Klicka här för att läsa mer om CGI:s erbjudande inom säkerhet

Klicka här för att läsa mer om Cyber security på vår globala webbplats