Digital Transformation

Utforska förändringarnas tid med oss!

För att realisera nya affärsmöjligheter i en omvärld med radikalt andra förutsättningar krävs ett helt nytt förhållningsätt. Utnyttja kraften i mobilitet, sociala medier, molntjänster och ”big data”-analys för att ta era affärer till nya höjder. Det kan innebära nytt sätt att sköta verksamheten, nya affärsmodeller, minskade kostnader eller nya samarbetsformer för organisationens olika aktörer.

Digitala tjänster behöver snabbt kunna realiseras från idé till implementation och levereras sömlöst med existerande verksamhet. 

Vi kombinerar lokal leveransförmåga med global expertis, innovativa lösningar med driftsäker leverans. Digital transformation är resan mot att införliva digitala funktioner i våra kunders kärnverksamhet och har som uppgift att flytta över denna till den digitala sfären. Vi har ett ramverk som möjliggör hantering av de olika aspekter kring den digitala transformationen som organisationer står inför. Allt ifrån initialt strategiarbete och värdering av processer för digital transformation, till arkitekturval och utformning av tjänster för digital transformation. Vi kallar det den digitala transformationsresan.