Manufacturing

Optimera verksamhet och IT, sänka kostnader och förbättra lönsamheten

Ekonomisk osäkerhet, globalisering, osäker efterfrågan, ökad kundanpassning och fler regleringar skapar nya och intensiva utmaningar för industriföretag. För att behålla konkurrenskraften måste tillverkande industrier konsolidera och optimera verksamheten, sänka kostnaderna, presentera mer diversifierade produkter på marknaden, korta ledtider i produktionen samt höja servicenivån – och allt detta med mindre resurser.

CGI:s expertis och branscherfarenhet i kombination med ett brett utbud av tjänster och lösningar i hela värdekedjan gör att vi kan leverera skräddarsydda strategier, teknologier och processer som behövs för att förändra sin verksamhet och bli branschledare. Vi vet hur man optimerar sina leveranskedjor från början till slut (SCM), med fokus på att skapa ytterligare affärsnytta och sänkta leveranskostnader. Vi är verksamma inom konstruktion, upphandling, logistik, marknadsföring, försäljning och service.

Från individuella projekt som riktar sig mot specifika transformationsprogram till fullständig IT-outsourcing. CGI:s kunskaper inom tillverkande industrin och en passande leveransmodell möjliggör nytänkande och ökad konkurrenskraft.

Att modernisera gamla IT-system har blivit en nyckelfråga för att möta marknadens ökade krav och klara den digitala transformationen. På köpet går det att kapa kostnaderna rejält. Därför hjälper vi många av våra kunder med IT-modernisering. Läs mer om vårt erbjudande inom Legacy Application Modernization

Vår erfarenhet och expertis

  • CGI arbetar med många olika kunder inom till exempel Automotive, Aerospace, Defence, telekomelektronik samt rymdindustrin.
  • 2 800 experter på leveranskedjor samarbetar med över 7 000 fackmän för att bygga upp ett långsiktigt samarbete med våra kunder i tillverkande industrin över hela världen, där många av dessa samarbetsförhållanden sträcker sig över decennier.
  • Omfattande expertis i olika ämnesområden och erfarenhet när det gäller att leverera stora kostnadsbesparingar och innovativa lösningar inriktade på insikt och förståelse för marknaden samt tillväxt.
  • Medlemmar i styrelsen för Manufacturing Enterprise Solutions Association (MESA) och leverantör av MESA-utbildning på C-nivå. (ordförande sedan flera år i MESA Europe, Jan Snoeij)
  • Över 30 års erfarenhet av tillverkande industrin och samarbete med en bred och mångfacetterad kundkrets, inklusive Volvo Trucks, Volvo Cars, ASSA ABLOY, EADS/Airbus, BMW, Michelin, Phillips, Bombardier, Rio Tinto, ArceloMittal och Air Liquide. 

Klicka här för att läsa mer om Manufacturing på vår globala webbplats