Media center
Lokala nyheter

Vad är lycka?

Kan öppna datakällor och avancerad analys svara på vad lycka är?

Sweden, 30 augusti 2018 -  

Vad är lycka - SAS bearbetad

Vad är lycka? Blir man lyckligare om man skaffar en bättre utbildning? CGI utreder hur olika faktorer påverkar vårt sinnestillstånd, med data från 150 länder i en lösning med SAS® Visual Analytics®, Visual Statistics® och Open Source.

I mars varje år sammanställer FN data från cirka 150 länder till ett “lyckoindex”, där minst 1 000 personer från varje land uppgett hur lyckliga man är.

Lycka är något alla människor strävar efter – men det är svårt att hitta en direkt korrelation mellan lycka och de olika faktorer som man anser skapar förutsättningar för lycka. CGI:s team “Big Red Machine” bestämde sig för att utreda saken i sitt bidrag till hackathon-utmaningen Hack In SAS Viya: World Happiness.

“Alla vet ju hur det känns att vara lycklig, men det är svårt att beskriva mer precist vad det som gör en människa lycklig. Vi ville titta på data över tid med olika statistiska verktyg för att se om vi kunde identifiera vilka av de traditionella “lyckofaktorerna” som har störst påverkan på människors lycka, i olika delar av världen”, säger CGI:s projektledare Katarina Lundqvist.

De fem viktigaste faktorerna bakom lycka

I den data som FN samlar in kan man följa fem olika faktorer som verkar vara universella drivkrafter till lycka. De är frihet, familj, tillit, hälsa och ekonomi.

Frihet, hälsa och familj känns nog intuitivt som viktiga faktorer bakom lycka – när man är frisk, fri och älskad är man sannolikt lycklig. Men kan man dra andra slutsatser om vad som är viktigt för den som söker lyckan?

När Katarina och hennes medarbetare startade projektet var ambitionen att se om lycka kunde relateras till utbildningsnivå. Idén var att en högre utbildning skulle ge ett positivt genomslag i lyckoindex.

Man ville också försöka “trycka isär” de olika faktorerna för att se om man kunde förstå vilken av dem som var viktigast, och för att se om det fanns några konsekventa skillnader i olika delar av världen – om ekonomi var en viktigare faktor än frihet i ett visst land, exempelvis.

“Dessvärre var datamängden för liten för att kunna ge ett entydigt svar på om det finns sådana kopplingar, och vår data var också från en för kort tidsperiod. Men jag tror att vi skulle kunna komma fram till intressanta resultat om vi kunde få tag i större dataunderlag”, säger Katarina Lundqvist.

Lyckoindex som ett styrmedel – och facit

Det finns många sätt att jämföra olika länder och de flesta av dessa handlar om olika aspekter av ekonomi – BNP, handelsbalans, budgetunderskott, etcetera. Ekonomi är också en viktig komponent i lyckoindex men den står bara för en drivkraft av fem.

“Lyckoindex är kanske ett bättre mått på en nations prestanda och position än strikt ekonomiska faktorer. Man skulle kunna använda lyckoindex för att mäta utfallet av politiska reformer, exempelvis inom sjukvård, utbildning, säkerhet, försvar och integritetsområden”, säger Katarina Lundqvist.

I analysen märks en global “dipp”  i lyckoindex under 2016, viket skulle kunna kopplas till ett par stora händelser det året som hade globalt genomslag. Det ena var Brexit och det andra var presidentvalet i USA.

“Vi kan inte vara helt säkra på att dippen berodde på detta, men det ser i alla fall så ut. Viktiga oväntade händelser påverkar lyckoindex,” säger Katarina Lundqvist.

Så till slut frågan alla vill ha svar på: Hur lyckliga är vi i Sverige?

“Vi är väldigt lyckliga. Vi ligger bland de 5-10 lyckligaste nationerna i världen, även om vi halkat ned några platser på senare år. Det kan å andra sidan också bero på att andra länder lyckats bli litet lyckligare”, säger Katarina Lundqvist.

Om tävlingen

I ett samarbete mellan Intel och SAS Nordics användarförening Fans arrangerade SAS Institute tävlingen Smarter Together för företagets partners. Lag bestående av analytiker och specialister samlades och använde öppna datakällor tillsammans med SAS® Viya® och olika open source-verktyg. För mer information, se Hack in SAS Viya.