Post and logistics

Väx och lyckas på en snabbt framväxande marknad

Post- och logistiksektorn utvecklas snabbt i takt med att staten vill privatisera tjänster. Konkurrensen är på uppgång och nya tekniker revolutionerar hur man gör affärer. Post- och logistikorganisationer är pressade att locka till sig och behålla kunder, stärka verksamhetens effektivitet och säkra snabba och mer noggranna leveranser.

Med djup förståelse för våra kunders utmaningar erbjuder CGI omfattande post- och logistiktjänster och lösningar som driver på transformation, tillväxt och framgång i ett ständigt föränderligt affärslandskap. Från snabbare leveranskedjor till optimering av orderhantering, ökade energibesparingar och bättre kundupplevelser levererar CGI de resultat som hjälper våra post- och logistikkunder framåt.

Vår erfarenhet och expertis

  • Största IT-tjänstleverantör för postsektorn i Europa, tillsammans med stora företag som exempelvis Deutsche Post, DHL och Itella.
  • Partner med globala och nordamerikanska organisationer, exempelvis CanadaPost och Livingston International
  • Partner till stora logistikföretag, exempelvis Maersk Line, Hamburg Süd och DB Schenker samt ett flertal andra företag.

Klicka här för att läsa mer om Post and logistics på vår globala webbplats