Retail and consumer services

Öka konkurrensförmågan med ny teknik

Ökade kundkrav, hårdare prispress och globalisering i kombination med en osäker världsekonomisk utveckling tvingar handelsföretag att ständigt ompröva sina affärsmodeller. För att öka sin konkurrenskraft måste de stärka sina kundrelationer och bättre förstå sina kunders behov. Företag behöver, ofta under stark prispress, hitta nya marknader, skapa nya intäktsströmmar genom innovativa produkter och tjänster och kontinuerligt förbättra sin logistik. Vi hjälper er att hantera denna utveckling och stärka er konkurrensförmåga med hjälp av ny teknik. Vi bygger, implementerar och sköter komplexa systemlösningar som är nyckeln till framgång i dagens föränderliga marknadssituation.

Vi kan hjälpa er att utveckla och anpassa er verksamhet exempelvis genom lösningar för Business Intelligence, smartare logistik, mobil e-handel, masslagring och analys av data, kundvård (CRM), affärssystem (ERP), Supply Chain Management (SCM) och effektiv samverkan (ECM).

Vår erfarenhet och expertis

  • Vi arbetar med över 250 retailföretag, däribland flera av världens ledande varumärken
  • Vi har specialister och över 700 medarbetare som arbetar specifikt mot handel och konsumentvaruindustrin
  • Vi erbjuder full outsourcing och kan ta hand om hela eller delar av ert IT-stöd

Klicka här för att läsa mer om Retail and consumer services på vår globala webbplats