Robotics

Automatisera dina processer med Robotic Process Automation

Som en del av er digitaliseringsresa tittar du säkert redan på hur du kan skapa de bästa digitala verktygen för att stödja dina medarbetares arbetsuppgifter. Genom detta arbete skapar du förutsättningar för bättre kundupplevelser och lönsamhet.

Men innan du realiserar visionen om den fullt ut digitala medarbetaren bör du titta på vilka processer som istället kan automatiseras helt och hållet med hjälp av RPA (Robotic Process Automation). RPA gör det möjligt att på ett enkelt sätt automatisera även komplicerade flöden av information med kontroller och villkor som kan omfatta flera olika system.

Automatisering av processer förutspås bli en av de tekniker påverkar våra kunder mest under de kommande tio åren. Genom att använda rätt typ av lösning uppskattas mer än hälften av våra kunders processer kunna automatiseras i någon mån.

Genom att dra nytta av möjligheterna med automatisering kan du frigöra tid och skapa konkurrensfördelar.

CGI:s erbjudande

Robotic Process Automation (RPA) gör det möjligt att få ut mer av dina medarbetare. Genom att automatisera rutinuppgifter kan du både sparar pengar, förbättra kvalitén, möte regulatoriska krav och få mer nöjda medarbetare och kunder. Lösningarna fungerar under dygnets alla timmar och går enkelt att skala upp eller ner för att möta nya krav.

Genom att låta RPA ta hand om de uppgifter som inte kräver mänsklig inblandning kan dina medarbetare fokusera på de uppgifter som skapar mer värde för din organisation. Sammantaget leder detta till ökad flexibilitet, lägre kostnader, högre produktivitet och högre vinster.

Våra tjänster

Vårt Automation Framework ger dig ett robust och vältestat ramverk som hjälper dig att identifiera nyttan med RPA och säkerställa att du uppnår de förväntade effekterna. Vi erbjuder en helhetslösning där vi ansvar för hela processen från att bygga ett business-case till att sköta driften av dina virtuella medarbetare.

 1. Förbered
  Vi genomför en kontroll av era förutsättningar för automatisering. Under arbetet identifierar vi de processer som kan dra störst nytta av automatisering samt skapar en handlingsplan för hur dessa vinster ska uppnås.
 2. Automatisera
  Utifrån handlingsplanen arbetar vi tillsammans med er för att identifiera rätt leverantörer/lösningar, engagera intressenter och optimera de utpekade processerna. Under förändringsprojektet levererar vi det stöd som krävs för att din organisation ska lyckas.
 3. Integrera
  Vi säkerställer att du får ut maximalt värde av din automatisering genom att följa upp feedback från intressenter såväl som identifierade KPI:er. Baserat på denna information kan vi göra eventuella justeringar.
 4. Förvalta
  Genom att välja ut och implementera rätt automatiseringslösning era specifika behov har vi också lagt grunden till en effektiv förvaltning där vi hela tiden kan jobba med ytterligare automatisering som en del av förvaltningsåtagandet.