Systems integration

Gör era affärsmål till affärsresultat

Många ledande företag och organisationer vänder sig till oss för att förbättra sina resultat genom systemintegration och våra konsulttjänster.

Det vi erbjuder

Vi hjälper er att ta fram strategier och att utvärdera, designa, utveckla och implementera system och processer som ger er de bästa resultaten. Vi erbjuder hela skalan av tjänster för detta arbete och kan även kontinuerligt drifta och utveckla olika lösningar. Vi har gedigen kunskap om företags villkor och teknikbehov.

Våra tjänster bygger på CGI:s leveransmodell, som bland annat innebär att vi pressar kostnader och skräddarsyr lösningarna för era behov.

Vår erfarenhet och expertis

  • Många olika konsult- och systemintegrationsuppdrag hos ledande företag
  • Över 100 egenutvecklade affärslösningar som finns i olika industri- och tjänsteföretag
  • ISO 9001 certifierade processer och kvalitetsutvärdering enligt SEI CMMI, nivå 3 och 5

Klicka här för att läsa mer om Systems integration på vår globala webbplats