Transportation

Förbättra effektiviteten och stärk passagerarupplevelsen

Större kostnadspress och konkurrens, inte minst från andra länder, samt fler regleringar gör att transportföretag måste drivas mer effektivt. Passagerarnas förväntningar ökar också vilket driver upp efterfrågan på nya produkter och tjänster och bättre, snabbare leverans.

CGI samarbetar med transportkunder i hela världen och tillhandahåller strategier, teknologier och processer som behövs för att skapa energieffektivitet, innovativa erbjudanden samt förstärka kundernas helhetsupplevelse. Vi arbetar med att fransformera verksamheter, optimera leveranskedjor, säkerställa bättre efterlevnad av regleringar samt uppnå bättre kundservice.

Vår erfarenhet och expertis

 • Leverantör av end-to-end-IT-tjänster för transportsektorn. Från konsultverksamhet till fullständig IT-outsourcing tillsammans med specialiserade IT-tjänster.
 • Över 30 års erfarenhet av transportsektorn
 • CGI leder program för ett av de största IT-projekten inom transportsektorn i världen som innefattar implementering av automatiserad trafikledning, övervakning och säkerhetssystem i Mellanöstern.
 • I flygsektorn levererar vi tjänster till fyra av de fem största globala aktörerna samt fem av de tio mest trafikerade flygplatserna i Europa
 • I järnvägssektorn levererar vi tjänster till tre av de största nationella infrastrukturleverantörerna i Europa
 • Framgångsrik leverans av stora IT-projekt i transportsektorn över hela världen:
  • Första biometriska gränskontrollslösningen i Europa
  • Utveckling av Helsingfors reseplanerare, som är den näst mest använda webbsajten i Finland, efter Google
  • Försäljning för mer än tre miljoner tågförflyttningar om året för Network Rail
  • Omfattande support avseende företagsapplikationer för Air Canada

Klicka här för att läsa mer om Transportation på vår globala webbplats