Utilities

Möt framtiden med smart teknik

Kraven ökar på att tjänster inom el, vatten och annan samhällsservice ska bli mer flexibla, miljövänliga och kundfokuserade. Samtidigt skapar den tekniska utvecklingen - som smarta elnät, molntjänster, big data och sociala medier - nya möjligheter. Fältet öppnas för nya produkter och tjänster, och förbättrad service. Ny teknik är också nyckel till att pressa kostnader, öka konkurrenskraften, förbättra säkerheten och agera mot klimatförändringar.

Vi kan hjälpa er med detta, inom alla typer av nyttigheter, inte minst inom el, gas, vatten, fjärrvärme och miljö. Vi har lång erfarenhet av både reglerade och avreglerade marknader och arbetar med några av världens största utility-bolag. Vi är partner med flera bolag och utvecklar tillsammans innovativ teknik som svarar mot framtida behov och ger tillväxt och framgång.

Vår erfarenhet och expertis 

  • Vi är en ledande leverantör på den svenska marknaden. Ett exempel är BFUS, nästa generations kundinformationssystem för multi utilityföretag i alla storlekar och med fullt stöd för samtliga nyttigheter.
  • Vi har många uppdrag i USA och Kanada, Europa och Australien. Över 6 000 av våra medarbetare arbetar med kunder inom samhällsservice
  • Vi är partner till åtta av tio av de största utility-bolagen i Europa. Totalt i världen har vi omkring 200 kunder inom samhällsservice
  • Vi har levererat och driftar 12 av totalt 18 centrala marknadsplatser (HUB) runt om i världen. Senaste exemplet är från Danmark som driftsatte sin HUB i mars 2013.
  • Vi har levererat verktyg för styrning av tillgångar, resurser och arbetskraft till 60 av de största utilitybolagen i Nordamerika
  • Vi har outsourcingavtal med kunder som EDP (Portugal, Spanien, Brasilien och USA), Elexon (Storbritannien) och EDF (Frankrike)
  • Support för stora, kända projekt inom Smart grid-området, exempelvis InovGrid i Portugal och Low Carbon London i Storbritannien
  • Vi har fått flera globala utmärkelser för våra innovativa lösningar inom utilityområdet

Klicka här för att läsa mer om Utilities på vår globala webbplats